Partneři

Kdo nás podporuje? 

Bez peněz se dnes prakticky sportovat nedá. Jsme vděčni našim dlouhodobým partnerům za finanční podporu, která týmu i jednotlivým závodníkům pomáhá pokrýt nemalé materiální i provozní náklady, které jsou s cyklistickým sportem spojené.